Plazma Cellular Matrix

PLAZMA S KYSELINOU HYALURONOVOU - CELLULAR MATRIX

Nejnovější metoda použítí plazmy v kombinaci s kyselinou hyaluronovou pro Vaše klouby.

Účinek kyseliny hyaluronové a její aktivita v kloubu je dlouhodobě známá věc. Použití plazmy PRP (platelet rich plasma) s krevními destičkami při aplikaci do kloubu zlepšuje regenerativní procesy zejména v artrózou postiženém kloubu. Kombinace obou těchto metod přináší pro pacienta významně lepší výsledky v regeneraci kloubního prostředí. Aplikace PRP s kyselinou hyalurunovou je vhodná u I.- III. stupně artrózy dle Kellgrena-Lawrence, je velice vhodná u aktivních sportovců s nálezem chondropatie, významně urychluje hojení po artroskopických operacích. 

Proč CELLULAR MATRIX?

  • Kombinace kyseliny hyaluronové s plazmou a krevními destičkami - jediný patentovaný postup (Švýcarsko)
  • Jedinečná stimulace vnitřního prostředí kloubu
  • Zlepšení hojení po artroskopických operacích
  • Uzavřený systém

Postup při aplikaci

Při vyšetření je odebrána pacientova krev, které obsahuje plazmu a krevní destičky. Vzorek je odebrán do uzavřeného systému, který obsahuje kyselinu hyaluronovou. Následně je ampule se vzorkem vložena do centrifugy. Po odstředění  je manuálně promíchána plazma s destičkami a kyselinou hyaluronovou. Směs je poté za sterilních kautel aplikována do kloubu.

Doporučení před aplikací

Před odběrem vzorku krve se doporučuje vypít minimálně 1,5 l tekutin (nejlépe neperlivá voda).